United Robots samarbete med Everysport formaliserat

United Robots har tecknat avtal med Everysport Media Group om långsiktig tillgång till den sportdata som ligger till grund för de automatiska sporttexter som vår textrobot Rosalinda producerar. Tjänsten kommer i vår att rullas ut på mediekoncernen MittMedias samtliga sajter samtCorren.seNT.seUNT.semvt.se och vt.se, alla inom mediekoncernen NTM.

Dagens Media skriver om saken här.

Everysport Media Group är noterat på AktieTorget.