Svart på vitt att robotjournalistik är framtiden

2019 års upplaga av Schibsteds omskrivna årliga Future Report kom ut igår. Vi var väldigt glada att se att robotjournalistik tas upp som en nyckeltrend för framtiden. Och särskilt glada att United Robots nämndes specifikt, genom vårt samarbete med Aftonbladet.

Aftonbladet samarbetar sedan i våras med oss för att introducera automatiserat innehåll i sin bevakning av Premier League, trafik och väder. I Schibsted Future Report 2019 beskriver redaktionschef Michael Poromaa Aftonbladets nya användande av robotjournalistik som ”en av de största revolutionerna i Schibsteds historia”. Den nya tekniken gör det inte bara möjligt att producera obegränsade mängder texter varje dag, den frigör också redaktionell tid så att journalister kan ägna sig åt de stora och viktiga nyheterna, enligt Poromaa.

Vår VD Sören Karlsson befann sig på en mediekonferens i Trondheim när han hörde talas om att vi är med i rapporten – från Svenska Dagbladets tillförordnade Publisher Anna Careborg, som pratade om Schibsteds arbete med United Robots på scen.

Samarbetet med Aftonbladet (om omnämnandet i rapporten) befäster enligt Sören robotjournalistikens roll när mediehus i framtiden utvecklar innehåll och produkter:

”Att bli omnämnd i så positiva ordalag i Schibsted Future Report är naturligtvis en kvalitetsstämpel på det vi gör. Vårt samarbete med Aftonbladet, där vi utvecklar en Breaking Bot för trafik och väder, samt möjliggör heltäckande bevakning av Premier League, innebär ett verkligt erkännande på nationell nivå. Den enormt snabba utvecklingen inom robotjournalistik sen vi startade för tre år sedan har överträffat alla våra förväntningar. Automatiserat redaktionellt innehåll har nu fått sitt verkliga genombrott.”