Förvandla lagfartslistorna till attraktiva texter

United Robots nya textrobot skriver automatiskt en text om varje fastighetsförsäljning som registreras hos Lantmäteriet. På det sättet förvandlas ett stumt och platt material (lagfartslistorna) till intressanta och lokalt superrelevanta notiser om fastigheter som sålts i läsarens närhet. 

Den här illustrationen från MittMedia illustrerar väl skillnaden mellan hur det traditionellt sett ut, och hur vi nu kan presentera materialet. Ett material som vi vet är högintressant för såväl läsare som annonsörer. Bilder och geodata höjer värdet av notiserna.

Lagfart.png

United Robots är återförsäljare åt Lantmäteriet och kan därför förse medieföretagen med både den traditionella lagfartsdatan för publicering i print och online, och de nya automatiska texterna. Vi tar alltså hand om hela affären kring lagfarter och utvecklar den!

För MittMedia har implementeringen av Fastighetsroboten betytt ökad prenumerationsförsäljning och mer annonser, enligt CDO Robin Govik, i en intervju i Editor & Publisher: “Vi har sett en dramatisk ökning (mer än 28%) i totala annonsintäkter under första halvan av 2018, jämfört med samma period 2017. Detta har naturligtvis flera orsaker. Men vår annonsstrategi är klar: Vår affär bygger på lojalitet. Så genom att göra relevant innehåll för våra lojala läsare, som med Fastighetsroboten, stärker vi vår annonsaffär.”

Förutom text och bilder kan Fastighetsroboten också automatiskt generera “drone” filmer: